សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក

ការព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក បច្ចុប្បន្នឈានដល់ដំណាក់កាលការមិនប្រើឧបករណ៍វះកាត់បាត់ទៅហើយ! ការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកត្រូវបាតចាត់ទុកជាការព្យាបាលដែលពុំចាំបាច់សម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើយកំឡុងពេលនៃការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកចំណាយពេលមិនលើសពី ១០នាទីផងដែរ។ ក្នុងប្រធានបទមួយនេះយើងនិយាយផ្តោតតែទៅលើសេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពេលទទួលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកតែប៉ុណ្ណោះ។

តើអ្វីជាជម្ងឺសាច់ដុះនៅលើក្រពេញប្រូស្តាត? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចៀសផុតពីជម្ងឺនេះ?

 • លេខទំនាក់ទំនងមន្ទីពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យប៊ូរ៉ាផា 099-424-1583
 • លេខទំនាក់ទំនងមន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យសមិទិវេទ ស៊ីរាឆា 088-022-1445
 • លេខទំនាក់ទំនងមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញ 012-991-000
ភ្លាមៗក្រោយការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹក
 • លោកអ្នកនឹងត្រូវដាស់អោយដឹងខ្លួនដោយវេជ្ជបណ្ឌិតថ្នាំសណ្តំក្រោយពីលោកអ្នកទទួលថ្នាំសណ្តំកម្រិតស្រាល
 • លោកអ្នកនឹងតម្រូវអោយភ្ជាប់ការសុងទឹកនោមរយះពេល ១-២សប្តាហ៍ដោយអាស្រ័យទៅនឹងទំហំនៃក្រពេញប្រូស្តាត ប្រសិនបើក្រពេញប្រូស្តាតធំ តម្រូវអោយភ្ជាប់សុងទឹកនោមយូរបន្តិច។
 • បន្ទាប់ពីសម្រាក់ក្នុងបន្ទប់សង្កេតអាការៈរយះពេល ១-២ម៉ោងហើយ បើអ្នកជម្ងឺមិនមានអាការៈអ្វីខុសប្រក្រតីទេនោះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអនុញ្ញាតិអោយលោកអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាការៈខុសប្រក្រតី វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអោយលោកអ្នកសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក
Dr Soarawee during performing Water Vapor therapy
ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃក្រោយការបាញ់ចំហាយទឹក
 • លោកអ្នកត្រូវពិសារថ្នាំដែលបានចេញដោយវេជ្ចបញ្ជារ
 • សម្រាប់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់លោកអ្នកអាចពិសារតាមភាពចាំបាច់បាន
កំឡុងពេលសុងទឹកនោម
 • លោកអ្នកត្រូវភ្ជាប់ថង់ទឹកនោមនៅនឹងខ្លួនគ្រប់ពេល លោកអ្នកត្រូវចាក់ទឹកនោមចោលពេលវាពេញ
 • យើងមានថង់ទឹកនោមចំនួន២ប្រភេទ
  • ប្រភេទចំណុះ២លីត្រដែអាចទុកទឹកនោមបានក្នុងរយៈពេលមួយយប់
  • ចំណុះ ៥០០មីលីលីត្រសម្រាប់សកម្មភាពពេលថ្ងៃ
  • លោកអ្នកអាចរៀនការផ្លាស់ប្តូថង់ទឹកនោមតាមរយៈគិលានុបដ្ឋាកបាន
សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក
2 Liters urine bag for overnight
សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក
500 mL urine leg bag for active daily life
ថ្ងៃដែលត្រូវដកសុងទឹកនោមចេញ
 • លោកអ្នកនឹងត្រូវមានការណាត់ជួបក្នុងការដកសុងទឹកនោមនៅមន្ទីរពេទ្យ
 • នៅពេលការដកសុងទឹកនោមរួចរាល់ហើយ លោកអ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេល៦ម៉ោងក្នុងការសង្កេតថាតើលោកអ្នកអាចនោមដោយខ្លួនលោកអ្នកបានឬក៏មិនបាន។
 • ប្រសិនលោកអ្នកអាចនោមដោយខ្លួនលោកអ្នកបានត្រឹមតែ១ដង លោកអ្នកនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយត្រឡប់ទៅផ្ទះ។
 • ប្រសិនបើរយៈពេល៦ម៉ោងកន្លងផុតទៅហើយ ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចនោមបានដោយខ្លួនលោកអ្នកទេនោះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងធ្វើការវាយតម្លៃលោកអ្នកសារជាថ្មី។
សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក
Dr Soarawee during checking Water Vapor instrument
រយៈពេល ៣០ថ្ងៃក្រោយការបាញ់ចំហាយទឹក
 • តម្រូវអោយលោកអ្នកបន្តពិសារថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតមួយរយៈពេលទៀតសិន ដើម្បីអោយកាន់តែទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពប្រសើរ។
 • ក្រោយការបាញ់ចំហាយទឹករួចរាលហើយ លោកអ្នកនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាមានការប្រសើរខ្លះក្រោយរយៈពេល២សប្តាហ៍ លុះដល់រយៈពេល៣ខែក្រោយលោកអ្នកនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាមានការប្រសើរឡើងកាន់តែខ្លាំង។
សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក
Dr. Soarawee with Water Vapor therapy machine – New technology makes life better
ផលវិបាកមួយចំនួនដែលអាចកើតមានក្នុងរយៈពេល៣ខែក្រោយការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹក ហើយលោកអ្នកត្រូវតែប្រញ៉ាប់ទទួលការកែខៃក្នុងរយៈពេល៣សប្តាហ៍ដំបូង។
 1. នោមចេញមកមានលាយឈាម 14%
 2. នោមមកឈឺ 21%
 3. ចេញទឹកកាមមានលាយឈាម 10%
 4. មានការរលាកឬបង្ករមេរោគក្នុងបង្ហួរនោម 7%
 5. នោមអត់ចេញ 12%
 6. ទប់នោមមិនបាន 10%
 7. នោមញឹក 10%
 8. ឈឺអាងត្រគៀក 3%

ទោះជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកមានតិចតួចក៏ពិតមែនក្តី ប៉ុន្តែគម្បីលោកអ្នកត្រូវទទួលបានការការពារទុកជាមុនដើម្បីកុំអោយទទួលរងនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនេះក្រោយការព្យាបាល។ ប្រសិនលោកអ្នកមានសំណួរបន្ថែម សូមលោកអ្នកជជែកជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកជម្ងឺប្រព័ន្ធទឹកនោម ក្នុងន័យនេះលោកអ្នកអាចផ្ញើសំណួរផ្សេងៗមកកាន់ខ្ញុំបានផងដែរ។ សំណាងល្អនិងសូមអរគុណ!

អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ នៅទីនេះ.

ពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ
ការបដិសេធ 1
ការបដិសេធ ២
ប្រវត្តិ PE ស៊ើបអង្កេត
សេចក្តីជូនដំណឹង
WeChat
តេឡេក្រាម ១
WhatsApp
ជួរទី 1

ប្រធានបទនៅលើ សុខភាព​របស់​បុរស

តើឧបករណ៍បាញ់ចំហាយទឹកអាចធ្វើអោយក្រពេញប្រូស្តារួមតូចដោយរបៀបណា?

A ton of questions from patients on this new prostate treatment therapy! That’s why this article is being created to crystalize on how Water Vapor prostate therapy can shrinks the prostate gland. We all know that Benign prostatic hyperplasia (BPH) is commonly found in a gentleman who are more than 50 years old. By its…

សេចក្តីណែនាំក្រោយការកាត់ស្បែកចុងលឹង្គដោយ Stapler

ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានធ្វើប្រតិបត្តិការកាត់ស្បែកជាច្រើនដងមកទល់ពេលនេះ វិធីសាស្ត្រសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺការគ្រប់គ្រងក្រោយការវះកាត់។ ដូច្នេះ ក្នុងប្រធានបទនេះ យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការណែនាំអំពីការកាត់ស្បែកក្រោយការវះកាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកជំងឺទាំងអស់របស់ខ្ញុំ។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ការ​កាត់​ដេរ? គំនិតទូទៅស្តីពីការកាត់ស្បែក ក្រោយកាត់ស្បែកក្បាល…

ឧបករណ៍វាស់កម្លាំងនោម មធ្យោបាយព្យាបាលដោយគ្មានការវះកាត់នឹងអាចស្ទង់ដឹងពីកម្លាំងនោមបាន

ថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ Uroflowmetry ។ ខ្ញុំមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលបានទៅមើលគ្លីនិច urology របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងអំពីលំហូរទឹកនោមខ្សោយ។ រោគ​សញ្ញា​ប្រភេទ​នេះ- ការ​នោម​ខ្សោយ​គឺ​ជា​ការ​ត្អូញត្អែរ​ខាង​ផ្លូវ​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ណាស់ ហើយ​វា​ពិបាក​នឹង​ធ្វើ​ការ​វាស់វែង​តាម​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ។ ខ្ញុំតែងតែរត់…

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

2 បានគិតអំពី "Water Vapor therapy for benign prostatic hyperplasia – Patient instructions"

ទុកការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
%d