fbpx

កម្រងសំនួរ:ការវាយតម្លៃកត្តាអសមត្ថភាពប្រដាប់បន្តពូជបុរស(លឹង្គងាប់)

ការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ៖ កម្រងសំណួរ IIEF-EF
FB បណ្ឌិត សូរ៉ាវី
Soarawee Weerasopone, MD

អ្នកឯកទេសខាងរោគវិទ្យា
មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បញ្ហា​លិង្គ​មិន​ឡើង​រឹង​តែង​តែ​រំខាន​ដល់​អ្នក​ដែល​មាន​បញ្ហា។ លក្ខខណ្ឌ​នេះ​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ះពាល់​ដល់​សុភាព​បុរស​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែមទាំង​ធ្វើឱ្យ​មានការ​សម្របសម្រួល​ខ្លាំង​ដល់​ដៃគូ​ទៀតផង​។ អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែក Urologist ត្រូវតែបំពេញរាល់ប្រវត្តិសំខាន់ៗ ការពិនិត្យរាងកាយ និងការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនូវកម្រងសំណួរដែលបានសាងសង់យ៉ាងល្អនៅក្នុងការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ IIEF-EF ឬសន្ទស្សន៍អន្តរជាតិនៃមុខងារលិង្គ - មុខងារលិង្គ។

ការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ៖ កម្រងសំណួរ IIEF-EF
ការ​ងាប់​លិង្គ​តែងតែ​រំខាន​ដល់​ជីវិត​គូស្នេហ៍​។
ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកជម្ងឺ______________________________________
កាលបរិច្ឆេទ______________________________________
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត______________________________________

`សំនួរនេះនឹងសួរលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការជះឥទ្ធិពលពីបញ្ហាកត្តាអសមត្ថភាពនៃលឹង្គ(លឹង្គងាប់)ទៅនឹងការរួមភេទរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចុងក្រោយ។ សូមឆ្លើយដោយបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសំនួរខាងក្រោមនេះ ៖

កម្រងសំណួរ IIEF-EF

  1. តើលឹង្គរបស់លោកអ្នកឡើងរឹងរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទដែរឬទេ? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. ពេលដែលប្រដាប់ភេទរបស់អ្នកឡើងរឹង តើភាពរឹងនៃលឹង្គរបស់អ្នកអាចអោយអ្នករួមភេទបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. នៅពេលដែលលោកអ្នកចង់រួមភេទ តើអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការនេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដល់ដៃគូរបស់លោកអ្នក? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. ក្នុងពេលកំពុងតែរួមភេទ តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកអាចបន្តសកម្មភាពរួមភេទនេះរហូតដល់ដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកដល់ចំនុចកំពូល? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. ក្នុងពេលកំពុងតែរួមភេទ តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកទទួលរងភាពពិបាកក្នុងការសម្រេចអោយដល់ចំនុចកំពូល? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. តើអ្នកវាយតម្លៃខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជឿជាក់នឹងការរួមភេទដែលអាចធ្វើអោយអ្នកសម្រេចដល់ចំនុចកំពូលបានកម្រិតណា? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            ទាបបំផុត
ខ.            ទាប
គ.            មធ្យម
ឃ.            ខ្ពស់
អ៊ី            ខ្ពស់ណាស់

សរុបពិន្ទុភាពរឹងនៃលឹង្គដែលអ្នកបានទទួល

ពិន្ទុ______________________________________

ទាំង​នោះ​គឺ​ជា​កម្រង​សំណួរ IIEF-EF របស់​លិង្គ​មិន​ឡើង​រឹង។ អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ នៅទីនេះ.

ការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ៖ កម្រងសំណួរ IIEF-EF
ការ​ងាប់​លិង្គ​គឺជា​បញ្ហា​ធម្មជាតិ ដូច្នេះ​គួរតែ​បើកចិត្ត​ទូលាយ​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ​។
ឥតគិតថ្លៃ ១
ឥតគិតថ្លៃ ២
WeChat
WhatsApp BW ៣
Telegram ចុងក្រោយ
ជួរ

ប្រធានបទនៅលើ សុខភាព​របស់​បុរស

ភាវៈស្បែកចុងលឹង្គគាំងជាប់នឹងគន្លាក់ក្បាលលឹង្គ Paraphimosis

ភាវៈស្បែកចុងលឹង្គគាំងជាប់នឹងគន្លាក់ក្បាលលឹង្គ Paraphimosis

Paraphimosis គឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃប្រព័ន្ធ urological មួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះជាញឹកញាប់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់។ វាជាស្ថានភាពមួយនៅពេលដែលស្បែកគ្របក្បាលលិង្គជាប់នៅខាងក្រោយក្បាលលិង្គ។ វាកើតឡើងញឹកញាប់ជាងចំពោះសុភាពបុរសដែលមិនបានកាត់ស្បែក។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពី etiology និងការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៃរឿងនេះអានបន្ត “Paraphimosis: True Urologic emergency“

stapler ការកាត់ស្បែក

Circumcision Stapler: ជាមធ្យោបាយល្អជាងសម្រាប់ការកាត់ស្បែក

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកពីបច្ចេកទេសកាត់ស្បែកថ្មី ដែលហៅថា Circumcision stapler។ ការវះកាត់​កាត់​ស្បែក គឺជា​ប្រតិបត្តិការ​ញឹកញាប់​បំផុត​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់ធ្វើ​នៅ​គ្លីនិក Urology ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​អំពី​ការ​ថយ​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នូវ​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លង​តាម​ផ្លូវ​ភេទ​ដូច​ជា​ជំងឺ​ដំបៅ​ប្រដាប់​ភេទ មេរោគ​ Human papillomavirus (HPV) ឬ​សូម្បី​តែ​មនុស្ស។អានបន្ត “Circumcision Stapler: A better way for circumcision“

អាការៈនៃជម្ងឺរមួលនិងហើមអណ្ឌៈ(ពងស្វាស់)ជាអន្លើៗ
វាជាអាការៈរោគដែលពិបាកនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការព្យាបាល

អាការៈនៃជម្ងឺរមួលនិងហើមអណ្ឌៈ(ពងស្វាស់)ជាអន្លើៗ វាជាអាការៈរោគដែលពិបាកនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការព្យាបាល

ខ្ញុំបានឃើញករណីជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងអ្នកជំងឺពងស្វាសកម្រិតមធ្យម ពេញមួយការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែក urological ។ អ្នកជំងឺតែងតែនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានការឈឺចាប់ពងស្វាសខ្លាំង។ ការឈឺចាប់ពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ ធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីដេកលើគ្រែ ហើយយំស្រែករកជំនួយ។ ទីមួយអានបន្ត “Intermittent Testicular Torsion: Difficult clinical diagnosis“

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

ទុកឱ្យការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
អ្នកសរសេរប្លុក %d ដូចនេះ៖