កម្រងសំនួរ:ការវាយតម្លៃកត្តាអសមត្ថភាពប្រដាប់បន្តពូជបុរស(លឹង្គងាប់)

ការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ៖ កម្រងសំណួរ IIEF-EF

បញ្ហា​លិង្គ​មិន​ឡើង​រឹង​តែង​តែ​រំខាន​ដល់​អ្នក​ដែល​មាន​បញ្ហា។ លក្ខខណ្ឌ​នេះ​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ះពាល់​ដល់​សុភាព​បុរស​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែមទាំង​ធ្វើឱ្យ​មានការ​សម្របសម្រួល​ខ្លាំង​ដល់​ដៃគូ​ទៀតផង​។ អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែក Urologist ត្រូវតែបំពេញរាល់ប្រវត្តិសំខាន់ៗ ការពិនិត្យរាងកាយ និងការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនូវកម្រងសំណួរដែលបានសាងសង់យ៉ាងល្អនៅក្នុងការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ IIEF-EF ឬសន្ទស្សន៍អន្តរជាតិនៃមុខងារលិង្គ - មុខងារលិង្គ។

ការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ៖ កម្រងសំណួរ IIEF-EF
ការ​ងាប់​លិង្គ​តែងតែ​រំខាន​ដល់​ជីវិត​គូស្នេហ៍​។
ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកជម្ងឺ______________________________________
កាលបរិច្ឆេទ______________________________________
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត______________________________________

`សំនួរនេះនឹងសួរលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការជះឥទ្ធិពលពីបញ្ហាកត្តាអសមត្ថភាពនៃលឹង្គ(លឹង្គងាប់)ទៅនឹងការរួមភេទរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចុងក្រោយ។ សូមឆ្លើយដោយបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសំនួរខាងក្រោមនេះ ៖

កម្រងសំណួរ IIEF-EF

  1. តើលឹង្គរបស់លោកអ្នកឡើងរឹងរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទដែរឬទេ? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. ពេលដែលប្រដាប់ភេទរបស់អ្នកឡើងរឹង តើភាពរឹងនៃលឹង្គរបស់អ្នកអាចអោយអ្នករួមភេទបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. នៅពេលដែលលោកអ្នកចង់រួមភេទ តើអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការនេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដល់ដៃគូរបស់លោកអ្នក? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. ក្នុងពេលកំពុងតែរួមភេទ តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកអាចបន្តសកម្មភាពរួមភេទនេះរហូតដល់ដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកដល់ចំនុចកំពូល? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. ក្នុងពេលកំពុងតែរួមភេទ តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកទទួលរងភាពពិបាកក្នុងការសម្រេចអោយដល់ចំនុចកំពូល? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            គ្មានសកម្មភាពផ្លូវភេទសោះ
ខ.            ស្ទើរតែមិនដែលរួមភេទ
គ.            មួយដងឬពីរដង (តិចជាងពាក់កណ្តាល)
ឃ.            ដោយពេល (ប្រហែលជាកពាក់កណ្តាល)
អ៊ី            ច្រើនដង(អាចចាប់ពីពាក់កណ្តាល)
f.            តែងតែឬស្ទើរតែប្រចាំ
  1. តើអ្នកវាយតម្លៃខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជឿជាក់នឹងការរួមភេទដែលអាចធ្វើអោយអ្នកសម្រេចដល់ចំនុចកំពូលបានកម្រិតណា? (ជ្រើសយកចម្លើយត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            ទាបបំផុត
ខ.            ទាប
គ.            មធ្យម
ឃ.            ខ្ពស់
អ៊ី            ខ្ពស់ណាស់

សរុបពិន្ទុភាពរឹងនៃលឹង្គដែលអ្នកបានទទួល

ពិន្ទុ______________________________________

ទាំង​នោះ​គឺ​ជា​កម្រង​សំណួរ IIEF-EF របស់​លិង្គ​មិន​ឡើង​រឹង។ អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ នៅទីនេះ.

ការវាយតម្លៃបញ្ហាងាប់លិង្គ៖ កម្រងសំណួរ IIEF-EF
ការ​ងាប់​លិង្គ​គឺជា​បញ្ហា​ធម្មជាតិ ដូច្នេះ​គួរតែ​បើកចិត្ត​ទូលាយ​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ​។
ពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ
ការបដិសេធ 1
ការបដិសេធ ២
ប្រវត្តិ PE ស៊ើបអង្កេត
សេចក្តីជូនដំណឹង
WeChat
តេឡេក្រាម ១
WhatsApp
ជួរទី 1

ប្រធានបទនៅលើ សុខភាព​របស់​បុរស

តើឧបករណ៍បាញ់ចំហាយទឹកអាចធ្វើអោយក្រពេញប្រូស្តារួមតូចដោយរបៀបណា?

A ton of questions from patients on this new prostate treatment therapy! That’s why this article is being created to crystalize on how Water Vapor prostate therapy can shrinks the prostate gland. We all know that Benign prostatic hyperplasia (BPH) is commonly found in a gentleman who are more than 50 years old. By its…

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយពីទទូលការព្យាបាលដោយការបាញ់ចំហាយទឹកព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីក

The advancement of benign prostatic hyperplasia (BPH) treatment technology is now toward the “minimal invasive procedure”. The Water Vapor therapy is a day-care procedure which taken less than 10 minutes. In this topic will basically focused on the post-procedure for patient instructions. What is Benign Prostatic disease? Would you possibly get rid of it? Right…

សេចក្តីណែនាំក្រោយការកាត់ស្បែកចុងលឹង្គដោយ Stapler

ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានធ្វើប្រតិបត្តិការកាត់ស្បែកជាច្រើនដងមកទល់ពេលនេះ វិធីសាស្ត្រសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺការគ្រប់គ្រងក្រោយការវះកាត់។ ដូច្នេះ ក្នុងប្រធានបទនេះ យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការណែនាំអំពីការកាត់ស្បែកក្រោយការវះកាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកជំងឺទាំងអស់របស់ខ្ញុំ។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ការ​កាត់​ដេរ? គំនិតទូទៅស្តីពីការកាត់ស្បែក ក្រោយកាត់ស្បែកក្បាល…

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

ទុកការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
%d