កត្តាហានិភ័យដែលអាចកែប្រែបានលើការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត

កត្តាហានិភ័យដែលអាចកែប្រែបានលើការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
FB បណ្ឌិត សូរ៉ាវី
Soarawee Weerasopone, MD

ឯកទេសជំនាញវះកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោម
មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កត្តាហានិភ័យដែលអាចកែប្រែបានលើការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
ថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត

នៅពេលដែលមានអ្នកជម្ងឺជាច្រើនបានសួរខ្ញុំទាក់ទងនឹងវិធីការពាជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត ដូច្នេះក្នុងប្រធានបទមួយនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីចំនុចសំខាន់ចំនួន6ចំនុចដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនិងការការពារអ្នកអោយចៀសផុតជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបាន ដោយអ្នកអាចនឹងយកទៅអនុវត្តដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។ ក្នុងនេះដែរអ្នកត្រូវដឹងថាអាត្រាការកើតជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតគឺវាមានការជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ពីប្រវត្តិគ្រួសារផង ជាតិពន្ធផងជាដើម ហើយការជះឥទ្ធិពលពីកត្តាទាំងនេះ គឺយើងមិនអាចកែប្រែវាបាននោះទេ។ យើងចាប់ផ្តើមបង្ហាញទិនន្ន័យទាំងនេះដោយមានឯកសារយោងពី (The reference was from World Journal of Oncology 2019) ។

ការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតផ្អែកលើភស្តុតាង

កត្តាហានិភ័យដែលអាចកែប្រែបានលើការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
ការទទួលទានសាច់ឆៅបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
 1. ចំនីអាហារ
  • ជាតិខ្លាញ់ដែលមកពីសាច់សត្វ - ហូបសាច់ច្រើន,ជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងសាច់នោះ គឺវាបានបង្កើនកម្រិតប្រឈមទៅនឹងមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
  • សាច់ក្រហម - ហូបច្រើនជាង ៥ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ វានឹងបង្ហាញនូវការប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
  • កាល់ស្យូម - បរិភោគច្រើនជាង 2,000មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ វាអាចននឹងប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
  • បន្លែដែលមានទម្រង់លក្ខណៈពណ៌បៃតងចាស់ - ក្រុមបន្លែទាំងនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងជម្ងឺមហារីកបានខ្លះដែរ (ឧទាហរណ៍៖ ផ្កាខាត់ណាប្រូខូលី,ស្ពៃក្តោបប្រូហ៊ែ្សលស្រ្ពៅ,ផ្កាខាត់ណា និងស្ពៃក្តោប)។
  • សារធាតុនៅក្នុងសណ្តែកនិងតែបៃតង -ឃែតឈីនមាននៅក្នុងតែបៃតង ចំណែក អៃសូហ្លាវ៉ូនមាននៅក្នុងសណ្តែកសៀង សារធាតុទាំងពីរនេះបង្ហាញពីការអាចការពារនិងប្រឆាំងនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបាន។
  • ពពួកផ្លែប៉េងប៉ោះនិងឡៃខូផេន- ឡែខូផេនជាសារធាតុប្រឆាំងនឹងកោសិការសេរី សារធាតុនេះបង្ហាញពីការអាចការពារនឹងប្រឆាំងនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបាន។ មានការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថា បរិភោគប៉េងប៉ោះ 2-4ផ្លែក្នុង១សប្តាហ៍អាចជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងមហារីក្រពេញប្រូស្តាតបាន។
កត្តាហានិភ័យដែលអាចកែប្រែបានលើការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
បន្លែ Crucifers កាត់បន្ថយហានិភ័យមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
 1. វីតាមីណ និងសារធាតុរ៉ែ
  • វីតាមីនដេ - កម្រិតវីតាមីនដេដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ អាចនឹងបន្ថែមការប្រឈមទៅនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបាន។
  • សេលីនាម- 50-60%ប្រឈមនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត ក្នុងករណីបរិភោគសារធាតុសេលីនាមច្រើន។
កត្តាហានិភ័យដែលអាចកែប្រែបានលើការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
ការពិសារគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ធ្វើអោយប្រឈមខ្លាំងនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
 1. ការពិសារគ្រឿងស្រវឹង
  • ការពិសារគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ធ្វើអោយប្រឈមខ្លាំងនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
  • 5%ដែលបង្កើនអោយមានការប្រឈមទៅនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត បើផឹកគ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំ១ថ្ងៃមួយកែវ។
  • 21%ដែលបង្កើនអោយមានការប្រឈមទៅនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត បើផឹកគ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំ១ថ្ងៃបួនកែវ។
 2. ការបរិភោគសារធាតុកាហ្វេអ៊ីន
  • ការបរិភោគកាហ្វេបង្ហាញថាវាអាចជួយការពារជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបាន
  • មានការសិក្សាដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍មួយរកឃើញថាអ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគកាហ្វេច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺវាបានជួយការពារនឹងប្រឆាំងទៅនឹងប្រភេទជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតកាចបាន។
កត្តាហានិភ័យដែលអាចកែប្រែបានលើការការពារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
ការធ្វើលំហាត់ប្រាណវាជាវិធីដ៏ងាយស្រួលមួយក្នុងការអនុវត្តន៍ ដែលវាអាចជួយប្រឆាំងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបាន។
 1. ជម្ងឺធាត់
  • ជម្ងឺធាត់នឹងអ្នកដែលមានកំហាប់ខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ body mass index (BMI) ខ្ពស់ គឺងាយនឹងប្រឈមទៅនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។
  • ការធ្វើលំហាត់ប្រាណវាជាវិធីដ៏ងាយស្រួលមួយក្នុងការអនុវត្តន៍ ដែលវាអាចជួយប្រឆាំងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបាន។
  • មានរបាយការណ៍ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍មួយបានបង្ហាញថា អ្នកជម្ងឺមហារីកដែលគាត់បានធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ គឺអាចពន្យាការព្យាបាលដោយការចាក់អ័រមនបានដល់ទៅ២ឆ្នាំ នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជម្ងឺដែលមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណ។
 2. អ្នកជក់បារី
  • មិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជក់បារីមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនៅឡើយទេ។
  • ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនអ្នកជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបែរជាចូលចិត្តជក់បារីទៅវិញ នោះអាត្រាដែលធ្វើអ្នកជម្ងឺប្រឈមនិងអាត្រាមរណៈគឺទ្វេរដង។

ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតជាជម្ងឺដ៏សាមញ្ញមួយដែលយើងរកឃើញបរុសភាគច្រើនបានទទួលរងនូវជម្ងឺនេះ។ ជម្ងឺមួយនេះយើងតែងតែរកឃើញអ្នកប្រឈមភាគច្រើនគឺពួគគាត់បានទៅទទួលការពិនិត្យសុខភាពដែលមានលក្ខណៈទៀងទាត់របស់ពួគគាត់នៅកន្លែងពិនិត្យសុខភាពទូទៅនាមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗ។ ការការពារគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយប្រសិនបើអ្នកប្រឈមគ្រប់គ្នាមានការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលបង្ករអោយកើតជម្ងឺនេះ ហើយពួកគាត់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅបាន។ ជួបគ្នាម្តងទៀតសម្រាប់ប្រធានបទលើកក្រោយ

អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ នៅទីនេះ.

ពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ
ការបដិសេធ 1
ការបដិសេធ ២
ប្រវត្តិ PE ស៊ើបអង្កេត
សេចក្តីជូនដំណឹង
WeChat
តេឡេក្រាម ១
WhatsApp
ជួរទី 1

ប្រធានបទនៅលើ ជំងឺមហារីកស្បូន

ជម្ងឺក្រលៀន Polycystic៖ តើយើងត្រូវធ្វើអ្វី?

ជម្ងឺគីសតម្រងនោម តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាង urologist ដែលដោះស្រាយបញ្ហាតម្រងនោមជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ មាន​ជំងឺ​តម្រងនោម​ទាក់ទង​នឹង​ហ្សែន​មួយ​ដែល​កើត​ឡើង​ចំពោះ​មនុស្ស​វ័យ​ក្មេង ហើយ​តែង​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​ការ​ភ័យ​ខ្លាច ដែល​គេ​ហៅ​ថា “ជំងឺ​តម្រងនោម Polycystic”។ វាគឺជាស្ថានភាពនៃដំបៅជាច្រើននៅទូទាំងសរីរាង្គតម្រងនោម។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តអាន “Polycystic kidney disease: What should we do?“

ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតដោយប្រើវិធីអ័រមនភេទឈ្មោល Testosterone suppression ក្នុងការអន្តរាគមន៍

ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតដោយប្រើវិធីអ័រមនភេទឈ្មោល Testosterone suppression ក្នុងការអន្តរាគមន៍

នៅក្នុងប្រធានបទនេះ យើងនឹងបន្តផ្តោតទៅលើការព្យាបាលដោយប្រើ androgen deprivation នៅចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតជាមុន។ ខ្ញុំ​បាន​មក​ហាត់​នៅ​កម្ពុជា​ជាង​៥​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ ខ្ញុំបានរកឃើញថា អ្នកជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត ទំនងជាទទួលបានអត្រាខ្ពស់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ហើយជាទូទៅសម្រាប់ទាំងក្នុងស្រុក និងបរទេស ពួកគេបានព្យាយាមបន្តអាន “Androgen deprivation therapy in advance prostate cancer patient“

ការបកប្រែលទ្ធផលនៃការស្កែនក្រពេញប្រូស្តាតដោយឧបករណ៍ MRI

ការបកប្រែលទ្ធផលនៃការស្កែនក្រពេញប្រូស្តាតដោយឧបករណ៍ MRI

ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សុភាពបុរសជាច្រើនដែលទំនងជាមានការសង្ស័យលើជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនឹងនាំមកជួបខ្ញុំនៅការិយាល័យ Urology ។ កាលពីមុន នៅពេលដែលយើងសង្ស័យថាមានជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត យើងមានវិធីសាស្រ្តតែមួយគត់ដើម្បីណែនាំពួកគេ។ យើងតែងតែណែនាំពួកគេឱ្យធ្វើកោសល្យវិច័យជាលិកាក្រពេញប្រូស្តាតបន្តអាន “MRI Prostate result interpretation“

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

ទុកការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
%d អ្នកសរសេរប្លុកចូលចិត្តនេះ៖