វ៉ាកសាំង HPV ការពារជម្ងឺមហារីកប្រដាប់បន្តពូជបុរសនិងជម្ងឺកាមរោគដុះរឹសលើប្រដាប់ភេទ

ការចាក់ដៃ
វេជ្ជបណ្ឌិត Pom Getbutton

Soaravy Weerasopone, ឯកទេសផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទបុរស

មន្ទីរពេទ្យសមិទិវេទ ស៊ីរាឆា ប្រទេសថៃ
We Wellness clinicឈុនបុរី ប្រទេសថៃ

មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា

វាជាប្រភេទវីរុសដែលមានឈ្មោះថា យូម៊ែនប៉ាបពីឡូម៉ាវិរុស ជាភាសាអង់គ្លេស (HPV or Human papillomavirus) វាជាប្រភេទវីរុសដែលមនុស្សទូទៅច្រើនស្គាល់ហើយដឹងថាវាអាចនឹងបង្ករអោយមានការចម្លងរោគបានតាមរយះការរួមភេទ។វីរុសនេះអាចនាំយើងទៅកាន់ការចម្លងមេរោគដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាពពួកជម្ងឺមហារីកមាត់ស្បូន និងជម្ងឺមហារីកប្រដាប់ភេទបុរស ជាងនោះទៅទៀតវីរុសនេះវាអាចបណ្តាលអោយកើតជម្ងឺមហារីបពង់ក (oropharynx cancer) ផងដែរ។

វីរុស HPV
វីរុស HPV

មជ្ឈមណ្ឌល់បង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអោយដឹងថា មានមនុស្សចំនួន១៤លាននាក់បានឆ្លងវីរុសប៉ាបពីឡួម៉ានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ម៉្យាងវិញទៀតប្រភេទរងនៃមេរោគនេះបានចែកចេញជាង១០០ប្រភេទបន្តទៀតផងដែរហើយយើងអាចអាចធ្វើការកំនត់អត្តសញ្ញាណវាបានដូចគ្នា។ មានការសិក្សានិងរាយការណ៍មកថាសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានភាពសកម្មក្នុងការរួមភេទ គឺមានអាត្រាងាយឆ្លងវីរុសនេះយ៉ាងហោចណាស់មួយប្រភេទក្នុងចំណោមអនុមេរោគទាំង១០០ប្រភេទក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ពួកគាត់ ទោះបីជាពួកគាត់មានដៃគូរួមភេទត្រឹមតែម្នាក់ហើយមានការប្រើស្រោមអនាម័យការពារក្នុងពេលរួមភេទក៏ដោយ។ វិរុសប៉ាបពីឡូម៉ាងាយនឹងឆ្លង ហើយបន្ទាប់ពីមានការចម្លងវីរុសហើយគឺវាពុំមានបង្ហាញអាការះសញ្ញាអ្វីឡើយ ហើយម៉្យាងវិញទៀតវិរុសនេះវានឹងលាក់បាំងខ្លួនរបស់វានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរយះពេលច្រើនខែ ហើយភាគច្រើនប្រហែលជា ៩០ភាគរយអាចនៅក្នុងខ្លួនយើងក្នុងរយះពេល២ឆ្នាំដែលគ្មានអាការះសញ្ញាអ្វី។ មានតិចតួចបំផុតសម្រាប់អ្នកជម្ងឺដែលវិរុសនេះអាចមានការវិវឌ្ឍន៍និងប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាជម្ងឺមហារីក។

ជាការពិត មិនមែនមានន័យថាគ្រប់ប្រភេទនៃអនុមេរោគទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបង្កើតអោយមានការចម្លងនៃជម្ងឺមហារីកនោះឡើយ ពេលខ្លះវាអាចបង្ករត្រឹមតែជាបញ្ហារនៃសម្រស់តែប៉ុណ្ណោះ លើកតួយ៉ាងដូចជាជម្ងឺកាមរោគដុះរឹសនៅលើប្រដាប់ភេទ (Genital warts) ជាដើម។ វិរុសដែលបង្ករអោយមានជម្ងឺកាមរោគដុះរឹសនៅលើប្រដាប់ភេទ នេះគឺមានចំនួនតែពីរប្រភេទនៃក្រញ៉ៅ (strains) មេរោគ តែប៉ុណ្ណោះ គឺពពួកក្រញ៉ៅលេខ១៦ និងលេខ១៨ ពពួកក្រញ៉ៅទាំងពីនេះអាចបង្ករអោយយើងកើតជម្ងឺមហារីកមាត់ស្បួនដល់ទៅ ៧០ភាគរយ។

វ៉ាកសាំងចំនួន៣ប្រភេទដែលបានអនុម័ត្រដោយរដ្ឋបាលសហព័ន្ធផ្នែកឳសថ និងមជ្ឈមណ្ឌល់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបង្ការជម្ងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

  1. Gardasil

ការពារប្រឆាំងទៅនឹងពពួក៤ក្រញ៉ៅនៃវិរុសប៉ាបពីឡូម៉ា ដែលពពួកនេះអាចបង្ករអោយយើងកើតមហារីកម៉ាត់ស្បូនដល់ទៅ៧០ភាគរយ ហើយភាគច្រើនពពួកក្រញ៉ៅ៤នេះវានឹងបង្ករអោយកើតជម្ងឺកាមរោគដុះរឹសនៅលើប្រដាប់ភេទដែលកើតមានលើបុរសនិងស្ត្រីតែម្តង។

ដបវ៉ាក់សាំង
វ៉ាក់សាំង HPV មិនត្រឹមតែការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប៉ុណ្ណោះទេ
  1. Cervarix

ការពារប្រឆាំងទៅនឹងពពួក២ក្រញ៉ៅនៃវិរុសប៉ាបពីឡូម៉ា ដែលពពួកនេះ អាចបង្ករអោយយើងកើតមហារីកម៉ាត់ស្បូនដល់ទៅ៧០ភាគរយ ជាពិសេសគឺទៅលើស្ត្រីតែម្តង។

  1. Gardasil ៩

ការពារប្រឆាំងទៅនឹងពពួក ៩ក្រញ៉ៅនៃវិរុសប៉ាបពីឡូម៉ា ដែលពពួកនេះ អាចបង្ករអោយយើងកើតមហារីកម៉ាត់ស្បូនដល់ទៅ ៩០ភាគរយ ហើយជាងនេះទៅទៀត ពពួកនេះចូលចិត្តបង្ករអោយកើតកាមរោគដុះរឹសនៅលើប្រភេទ។ វ៉ាកសាំងប្រភេទនេះសក្តិសមសម្រាប់បុរសនិងស្រ្តី។

សំណួរចង់សួរថា តើការចាក់វ៉ាកសាំងបង្ការអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍បានដល់កម្រិតណា? ការពិតនិយាយអោយស្រួលស្តាប់ទៅ ការចាក់វ៉ាកសាំងប្រភេទនេះ ប្រសិនបើយើងចាក់វ៉ាកសាំងការបង្ការបានកាន់តែលឿន ប្រសិទ្ធិភាពដែលទទួលបានពីការចាក់វ៉ាកសាំងគឺបានកាន់តែច្រើន។ ជាពិសេសទៅទៀតវ៉ាកសាំងប្រភេទនេះវាល្អប្រសិនបើយើងបានចាក់អោយមនុស្សដែលមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិរួមភេទមុនវ័យដ៏សមគួរ។ មជ្ឈមណ្ឌល់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបង្ការជម្ងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណែនាំអោយចាក់២ដងសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ ហើយចាក់៣ដងសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើស១៥ឆ្នាំ។ វ៉ាកសាំងប្រភេទនេះមានអត្ថប្រយោជន៍និងអាចចាក់បង្ការសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលគាត់មានបំណង់ចង់ការពារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ ការការពារនេះគឺយើងចង់សំដៅលើជម្ងឺកាមរោគដុះរឹសនៅលើប្រដាប់ភេទនេះឯង។ មានកាសិក្សាអះអាងថាការចាក់ថ្នាំបង្ការនៃវិរុសប៉ាបពីឡូម៉ា ឬ (HPV or Human papillomavirus) នេះវាអាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានយូរ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការនៃវិរុសប៉ាបពីឡូម៉ា ឬ (HPV or Human papillomavirus)នេះបានណែនាំអោយមានការចាក់ផ្តើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ហើយការការពារដោយការចាក់វ៉ាកសាំងដែលបានចាក់នោះ វាអាចមានប្រសិទ្ធិភាពបានយូរដោយបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរឬចង់ដឹងព័ត៏មានបន្ថែមអំពីបញ្ហារនេះសូមទាក់ទងមកកាន់បន្ទប់ផ្តល់ប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយនឹងផ្តល់ការប្រឹក្សាជូនលោកអ្នក។

ពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ
ការបដិសេធ 1
ការបដិសេធ ២
ប្រវត្តិ PE ស៊ើបអង្កេត
សេចក្តីជូនដំណឹង
WeChat
តេឡេក្រាម ១
WhatsApp
ជួរទី 1

ប្រធានបទនៅលើ ជំងឺកាមរោគ

ការធ្វើតេស្តេ HPV PCR តាមរយៈទឹកនោម តើអាត្រាការចាប់មេរោគមានកម្រិតល្អប៉ុណ្ណា?

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងផ្តោតលើការធ្វើតេស្តទឹកនោម HPV PCR ។ វាមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងការអនុវត្តនៅទីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកជំងឺកាន់តែច្រើននៅទីនេះនៅការិយាល័យ urology របស់ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកដំបូន្មានមួយចំនួនអំពីបញ្ហាការឆ្លងមេរោគ Human Papilloma Virus ឬ HPV ។ យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា ការឆ្លងមេរោគនេះអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាដូចខាងក្រោម។…

Gardasil-9 តើវាមានអ្វីល្អជាង Gardasil-4?

នៅពេលដែលអ្នកជំងឺជាច្រើននៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំដែលបានសួរអំពីភាពខុសគ្នារវាងការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទាំងនេះ Gardasil 9 និង Gardasil 4. នៅក្នុងអត្ថបទនេះ វានឹងឆ្លើយសម្រាប់សំណួរទាំងអស់នោះនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត។ សំណួរគេសួរញឹកញាប់ Gardasil 9 ។ តើប្រភេទរង HPV មួយណាអាចការពារបាន? តើ​ការ​វាយតម្លៃ​ប្រសិទ្ធភាព​ប៉ុន្មាន​ដែល​អាច​ការពារ​ពី…

តេស្តវិជ្ជមានក្លែងក្លាយ VDRL៖ តើនេះបណ្តាលមកពីអ្វី?

ការធ្វើតេស្ត VDRL ឬការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវជំងឺ Venereal គឺជាការធ្វើតេស្តពិនិត្យរោគស្វាយទូទៅដែលគ្រូពេទ្យកំពុងប្រើសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោក។ ដោយសារ​តែ​អ្នកជំងឺ​ខ្លួនឯង​អាច​រក​ឃើញ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​នេះ​នៅ​មន្ទីរពិសោធន៍​ក្នុងស្រុក​ក្បែរ​ផ្ទះ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​មុន​នឹង​ធ្វើការ​ស្រង់​សំណាក​ឈាម​ពី​សរសៃ​ឈាម​របស់​ពួកគេ​។…

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

គំនិតមួយលើ "HPV Vaccination : The prevention of a Penile cancer and Genital warts"

ទុកការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
%d អ្នកសរសេរប្លុកចូលចិត្តនេះ៖